Olemme usein auttamassa tilanteessa, jossa asiakkaallamme on visio siitä, mitä hän haluaa, mutta ei riittävää näkemystä siitä, miten tavoite saavutetaan.

Tällöin istumme yhdessä alas ja puramme visiota palasiksi, konkreettisiksi toiminnallisuuksiksi, jotka toteuttamalla idea saadaan muutettua oikeaksi palveluksi. Arvotamme eri toiminnallisuudet suhteessa toisiinsa, arvioimme niiden tekniseen toteutukseen kuluvan ajan, pohdimme niiden tärkeyden kokonaisuuden kannalta ja teemme niistä teknisen toteutusehdotuksen. Tässä vaiheessa hyödynnämme voimakkaasti niin tuotehallinnan keinoja kuin teknistä ymmärrystämme.

Usein autamme asiakkaitamme myös hankkimaan ohjelmistokehitystä. Pitkä kokemuksemme eri kokoisten ja eri tavoilla toteutettujen verkkoprojektien läpi viemisessä antaa meille hyvät edellytykset suunnitella tulevia hankkeita. Autamme hankkimaan listan sopivia kumppanikandidaatteja, tekemään tarjouspyynnön, jolla saa vertailukelpoisia tarjouksia, arvioimaan suunnittelu- ja toteutustiimejä sekä ehdotamme perustellen mielestämme parasta tai parhaita kandidaatteja asiakkaan projektiin.

Kilpailuta oikein

Me autamme hankinnassa
Ota yhteyttä