Mesensei

Mesensei on startup, joka edistää mentorointia ja kehittää mentorointia tukevaa mobiiliohjelmistoa.

Sirdar otti kopin hankkeesta kesken projektin ja auttoi Mesenseitä ratkaisemaan haasteita, joita oli syntynyt aiemmissa kehitystyön vaiheissa. Kehitystyö oli tehokasta ja Sirdar onnistui lyhyessä ajassa korjaamaan ja parantamaan aiemmin tehtyjä rajapintoja.
Mesensei Sirdar referenssi
Käyttäjien, toiminnallisuuksien ja kommunikoinnin hallintaan käytetty REST-rajapinta on toteutettu Symfony- PHP-sovelluskehyksellä. Sama rajapinta on käytössä kaikille eri mobiilisovelluksille (kts. mesensei.com), jolloin sen kehitys on suoraviivaista ja tehokasta.

Mesensein toimitusjohtaja Tuukka Ylälahti kuvailee yhteistä tekemistä seuraavasti: “Yhteistyö on sujunut hyvin ja tulosta on syntynyt tasaisen varmasti. Niin ikään koko projektin ajan on säilynyt selkeys siitä mitä tehdään, millä aikataululla ja millä budjetilla. Yhteistyömme on jatkunut jo monen vuoden ja useamman projektin aikana, joten voin suositella Sirdaria lämpimästi”.