HYKSin yksityissairaala

Sirdar oli mukana auttamassa HYKSin yksityissairaalan verkkosivujen uudelleentoteutuksessa. Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin yhdessä uudistusprojektin tavoitteet, sivustolle tarvittavat toiminnallisuudet ja projektiin käytettävissä oleva budjetti.

Tämän pohjalta valittiin tarpeisiin sopiva julkaisujärjestelmä ja määriteltiin suuntaa-antava vaiheistus sekä aikataulu projektille. Samassa yhteydessä kirjoitettiin tarjouspyyntö ja muokattiin vaatimusmäärittely tarjouspyynnön liitteeksi. Tavoitteena oli saada mahdollisimman helposti vertailtavia tarjouksia.

Tarjouspyyntö lähetetiin viidelle varteenotettavalle toimittajakandidaatille, joista haastatteluun kutsuttiin tarjousten perusteella kolme sopivimmaksi arvioitua. Haastatteluiden perusteella Sirdar suositteli perustellen kahta toimittajaa, lopullisen valinnan teki HYKSin. Valinnan jälkeen Sirdar auttoi projektin liikkeelle valitun toimittajan kanssa.

HYKSin yksityissairaalan markkinointipäällikkö Pia Koivu kommentoi Sirdarin roolia hankinnassa seuraavasti: ”Halusimme tueksemme puoluettoman ja ammattitaitoisen konsultin verkkosivu-uudistuksen käynnistämiseksi onnistuneesti.

Sirdarin tuella pystyimme nopeasti valitsemaan meille sopivan julkaisujärjestelmän. Kilpailutus eteni aikataulussa ja saimme laadukkaita ja vertailukelpoisia tarjouksia, joiden joukosta oli helppo valita meille sopiva toimittaja. Sirdar tuki projektia vielä toteutuksen alkuvaiheessa niin, että pääsimme hyvin liikkeelle.

Sirdarin toimintatapa on ammattimainen ja tehokas, minkä lisäksi heidän kanssaan on ollut miellyttävää työskennellä. Olemme erittäin tyytyväisiä heidän apuunsa sivustouudistuksessamme. Julkaisimme uudet, nykyaikaiset ja hyvin toimivat verkkosivumme aikataulussa ja olemme niihin hyvin tyytyväiset.”

Myös sivuston toimittanut Aucor kiitteli osallisuuttamme projektin alussa omassa referenssissään.